پرگار صنعتی

پرگار صنعتی (کالیپر)

پرگار صنعتی یکی از ابزارهای اندازه‌گیری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار اندازه‌گیری صنعتی برای کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابزارهای اندازه‌گیری جزو ابزارهای بسیار حیاتی و کاربردی در محیط‌های صنعتی و غیرصنعتی هستند و استفاده از آنها در کیفیت و دقت اندازه‌گیری بسیار ضروری است.

پرگار صنعتی یکی از انواع پرگار است که به‌طور عمده در مصارف صنعتی استفاده می‌شود. این نوع پرگیر به‌طور متفاوت از پرگارهای معمولی برای انواع مختلف کاربرد دارد. پرگار صنعتی شامل مدل‌های مختلفی مانند پرگار داخلی، پرگار خارجی و پرگار مستقیم است. هر کدام از این مدل‌ها به کاربردهای خاصی اختصاص دارند، همانطور که از نامشان مشخص است.

انواع پرگار صنعتی:

1. پرگار مستقیم:
پرگار مستقیم یکی از انواع پرگار صنعتی است که به دلیل شکل فیزیکی پایه‌های آن به این نام شناخته می‌شود. پرگار مستقیم، همانند پرگار معمولی، دارای پایه‌های کاملاً مستقیم است. از پرگار مستقیم می‌توان برای موارد زیر استفاده کرد:
– اندازه‌گیری
– مشخص کردن فاصله بین دو قطعه
– انتقال اندازه
– علامت‌زنی
– کشیدن دایره

2. پرگار داخلی:
نوعی پرگار است که با نام پرگار داخلی شناخته می‌شود. کاربرد این نوع پرگار همانطور که از نامش مشخص است، برای اندازه‌گیری و بررسی سطح داخلی اشیاء استفاده می‌شود. از پرگار داخلی معمولاً برای موارد زیر نیز می‌توان استفاده کرد:
– اندازه‌گیری سطح داخلی اشیا
– انتقال اندازه
– علامت‌زنی در بخش داخلی اشیا مانند استوانه

3. پرگار خارجی:
نوعی پرگار است که با نام پرگار خارجی شناخته می‌شود. کاربرد پرگار خارجی همانطور که از نامش مشخص است، اندازه‌گیری و بررسی سطح خارجی اشیاء است. از پرگار خارجی معمولاً برای موارد زیر نیز می‌توان استفاده کرد:
– اندازه‌گیری سطح خارجی اشیا
– انتقال اندازه
– علامت‌زنی در بخش خارجی اشیا مانند استوانه

پرگار صنعتی برای استفاده در محیط‌های صنعتی باید دارای استحکام بالا باشد و به همین دلیل برای ساخت آن از مواد مقاوم استفاده می‌شود. معمولاً برای ساخت پرگارها از فلزات مقاوم مانند فولاد استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.